Grupa pozywająca Bank Millennium o klauzule waloryzacyjne liczy już ponad 4000.

IMG_644017 lutego 2016 roku kancelaria „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie rozszerzyła powództwo w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., zgłaszając do akt sprawy dokumentację kolejnych 1041 Członków Grupy.
Prowadzony przez DT największy w Polsce pozew grupowy „Frankowiczów”, w którym na dzień dzisiejszy uczestniczy niespełna 4.500 Kredytobiorców, ma na celu ustalenie odpowiedzialności Banku Millennium S.A. w związku ze stosowanymi przez ten bank w umowach kredytowych klauzulami waloryzacyjnymi uznanymi za niedozwolone postanowienia umowne.
Celem, jaki osiągnąć chcieliby Członkowie Grupy, jest respektowanie przez bank prawomocnych orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (XVII AmC 426/09, VI ACa 420/11). Związanie banku rozstrzygnięciem SOKiK w stosunkach ze wszystkimi Członkami Grupy potwierdza podjęta w listopadzie ubiegłego roku uchwała składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie rozszerzonej prawomocności wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (III CZP 17/15).
W dniu 21 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie odmówił odrzucenia pozwu przeciwko Bankowi Millennium, co otwiera „Frankowiczom”, którzy zawarli umowy kredytowe z Bankiem Millennium, możliwość wspólnego dochodzenia swoich roszczeń w sądzie.
Od tego czasu Grupa oczekuje na wyznaczenie przez Sąd Okręgowy terminu rozprawy w celu dalszego procedowania.