Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 03/2013
Zmiany w prawie
Uruchomienie w Polsce systemu wyszukiwania znaków towarowych TMview
Autor: Anna Gołębiowska
W grudniu 2012 r. został uruchomiony w Polsce system wyszukiwania znaków towarowych TMview. Urząd Patentowy RP przy współpracy z OHIM wprowadził do tego systemu dane dotyczące ponad 335 000 polskich znaków towarowych. Aktualnie cała baza TMview zawiera dane ponad 9,7 miliona znaków.
[ Czytaj więcej » ]
Orzecznictwo
Wyrok TSUE z 4.2.2013 r., T-159/11
Autor: Anna Gołębiowska
"(...)W przypadku, gdy [złożony] znak [towarowy] składa się z kilku elementów słownych, nie jest wykluczone, że niektóre z nich mogą, na przykład z uwagi na swój rozmiar, kolor lub zajmowaną pozycję, bardziej przyciągać uwagę konsumenta, wskutek czego taki konsument, gdy będzie musiał ustnie określić dany znak, wypowie jedynie te elementy i pominie pozostałe. Wizualne wrażenie spowodowane szczególną prezentacją graficzną elementów słownych złożonego oznaczenia może zatem wpłynąć na fonetyczne postrzeganie oznaczenia".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Naruszenie dobrego imienia wydawcy poprzez naruszenie dóbr osobistych dziennikarza
Krzysztof Jachimczak
Glosa do wyroku SN z 13.1.2012 r., I CSK 790/10, Legalis

Jeżeli w wyniku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji lub nieuzasadnionych i poniżających czy zniesławiających ocen dojdzie do naruszenia dobra osobistego dziennikarzy pisma wydawanego przez określoną osobę prawną, to uzasadnione będzie także przyjęcie, że nastąpiło naruszenie jej dobrego imienia jako wydawcy.
[MoP Nr 5/2013]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
299,00 zł 284,05 zł
Prawo ochrony konkurencji
i konsumentów - zestaw ustaw.

179,55 zł 189,00 zł
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem

149,00 zł 141,55 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości