Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 04/2013
Promocja Legalis
Orzecznictwo
1. Uchwała SN z 8.3.2013 r., III CZP 1/13
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
W dniu 8.3.2013 r. SN podjął uchwałę, w której przyjął, iż "umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego (art. 826 KPC)".
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 8.3.2013 r., III CZP 109/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"Czy art. 49 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn.: Dz.U. 2011 Nr 231, poz. 1376 ze zm.) znajduje zastosowanie w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, w sytuacji gdy będący podstawą egzekucji nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utracił moc po wszczęciu egzekucji a przed złożeniem przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania?" – takie pytanie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Formułowanie twierdzeń pozwu oraz zasada da mihi factum dabo tibi ius w postępowaniu zwyczajnym w świetle nowelizacji KPC
Autor: dr Bartosz Karolczyk, LL.M.
Niniejsze opracowanie dotyczy dwóch wiążących się ze sobą zagadnień na gruncie znowelizowanych przeŹpisów o postępowaniu rozpoznawczym w procesie. Po pierwsze, zasad wskazywania podstawy faktycznej powództwa, czyli formułowania twierdzeń w kontekście zarówno wymogów formalnych pozwu, jak i ciężaru wspierania postępowania. Po drugie, zasady "daj mi fakty, a dam tobie prawo" (da mihi factum, dabo tibi ius). Wskazane zagadnienia omawiane są z perspektywy potencjalnego powoda. Autor wskazuje wymogi formalne pozwu w odniesieniu do okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz zasady dotyczące techniki formułowania twierdzeń pozwu w świetle obowiązujących przepisów. Następnie omówiono potencjalne konsekwencje umieszczenia w pozwie wypowiedzi o podstawie prawnej żądania, z uwzględnieniem poglądów judykatury w tym zakresie oraz poddano ocenie funkcjonowanie zasady wskazanej w tytule niniejszego opracowania w świetle obowiązującego stanu prawnego [MoP Nr 7/2013].


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Promocja Legalis
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów
730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz Regulamin urzędowania
sądów powszechnych
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości