$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 09/2012
Orzecznictwo
1. Uchwała (7) SN z 10.7.2012 r., III CZP 81/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
W dniu 18.10.2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do SN o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie istniejących w orzecznictwie rozbieżności w wykładni i stosowaniu przepisów art. 679, 403 § 2 i 524 KPC.
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 18.7.2012 r., III CZP 38/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Sąd Najwyższy rozpatrzył następujące zagadnienie prawne: "Czy możliwe jest umorzenie z mocy samego prawa egzekucji z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym alimentów w przypadku braku złożenia przez wierzyciela w przeciągu roku wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania co do nieruchomości dłużnika?"
[ Czytaj więcej » ]
3. Uchwała SN z 18.7.2012 r., III CZP 34/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"W sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu (art. 665 KPC) sąd bada istnienie testamentu i jego ważność ze względu na formę".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się postępowania sądowe dotyczące masy upadłości po nowelizacji KPC – cz. I
Autor: Przemysław Feliga, LL.M.
W niniejszym artykule przedstawiono kluczowe podobieństwa i różnice pomiędzy regulacjami odnoszącymi się do wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe dotyczące masy upadłości, które obowiązują od dnia 3.5.2012 r. w związku z wejściem w życie w tym dniu ustawy z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w porównaniu z rozwiązaniami ustawowymi obowiązującymi przed tym dniem. Wyjaśnione zostały zasadnicze kwestie wiążące się z uregulowaniem problematyki wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe dotyczące masy upadłości w zakresie obowiązującym po 3.5.2012 r. W części pierwszej omówiono regulacje odnoszące się do wpływu ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się postępowania sądowe obowiązujące przed 3.5.2012 r. i po 3.5.2012 r., cele zmian wprowadzonych ZmKPCU11 dotyczących wpływu ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się postępowania sądowe oraz wybrane, ze względu na zakres podjętych w artykule rozważań, kwestie intertemporalne wiążące się z obowiązywaniem ZmKPCU11. [MoP Nr 17/2012]
Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się postępowania sądowe dotyczące masy upadłości po nowelizacji KPC – cz. II
Przemysław Feliga, LL.M.
W części drugiej omówiono regulacje prawne odnoszące się do wstąpienia syndyka do postępowania dotyczącego masy upadłości wszczętego przez dłużnika lub przeciwko niemu przed ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. W pierwszej kolejności przedstawione zostały przesłanki zawieszenia postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 KPC, w tym elementy podmiotowe, przedmiotowe i czasowe wynikające z tej normy kolizyjnej. Następnie omówione zostały przesłanki podjęcia na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 KPC postępowania zawieszonego na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 KPC, z uwzględnieniem różnic co do regulacji prawnych odnoszących się do wstąpienia syndyka do udziału w takim postępowaniu w zależności od rodzaju postępowania dotyczącego masy upadłości. [MoP Nr 18/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Prawo i procedura cywilna
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym wraz z wzorami pism procesowych
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
169,00 zł 160,55 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 62,10 zł
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym wraz z wzorami pism procesowych
129,00 zł 109,65 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$