$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 10/2012
Zmiany w prawie
Propozycja zmian w prawie prasowym
Autor: Anna Gołębiowska
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe. Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14.12.2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011/10/118.
[ Czytaj więcej » ]
2. Wykorzystywania "utworów osieroconych"
Autor: Anna Gołębiowska
W dniu 13.9.2012 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie instytucjom użytku publicznego, takim jak muzea i biblioteki, dostępu do "utworów osieroconych".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego:
Dozwolony użytek prywatny a piractwo internetowe
Autor: Jakub Michał Doliński
Prawo autorskie jest dziedziną nauk prawnych, która wymaga stałych nowelizacji dostosowujących do uzależniającego je procesu galopującego rozwoju nowoczesnej technologii. Jednym z problemów, który nie został klarownie uregulowany przez tę gałąź prawa własności intelektualnej, jest kwestia legalności ściągania plików multimedialnych z Internetu. Stanowisko doktryny prawniczej na całym świecie jest podzielone wobec problematyki dopuszczalności zarówno uploadingu, jak również downloading’u. W niniejszym opracowaniu podjęto rozważania co do konsekwencji prawnych grożących za bezprawne umieszczenie utworu w Internecie, rozstrzygnięcia, czy ściąganie plików w każdym przypadku stanowi internetowe piractwo, jakie znamiona świadczą o popełnieniu przestępstwa w tym przypadku oraz określenia, co można ściągnąć z sieci internetowej w ramach dozwolonego użytku. Wbrew powszechnej opinii, nie każde ściągnięcie czy udostępnienie plików multimedialnych w sieci stanowi piractwo internetowe. Problem ten, choć często poruszany w mediach, jest niejednokrotnie błędnie interpretowany i wiąże się z wieloma nieprecyzyjnymi wyobrażeniami na omawiaŹny temat. [MoP Nr 19/2012]
Dziennikarz w ujęciu ustawy Prawo prasowe – problematyka terminologiczna
Autor: dr Maciej Siwicki
Niniejszy artykuł dotyczy problemów terminologicznych związanych z pojęciem dziennikarza. Punktem wyjścia do analizy prawnej jest przedstawienie pojęcia dziennikarza przyjętego na gruncie nauki o komunikowaniu społecznym i mediach. Następnie Autor omawia definicję dziennikarza zawartą w ustawie z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe1 i kryteria decydujące o uznaniu kogoś za dziennikarza, odnosząc się do ram prawnych i standardów obowiązujących w innych wybranych państwach europejskich. [MoP Nr 20/2012]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych.
Prawo i procedura cywilna
Pisma procesowe wsprawach cywilnych
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism procesowych.
129,00 zł 116,10 zł
Pakiet Kalendarzy Prawnika.
Gabinetowy i Podręczny
15% TANIEJ
124,00 zł 105,40 zł
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
169,00 zł 160,55 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$