MoP
Newsletter 01/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo

Wyrok TSUE z 7.12.2010 r. w sprawie T-59/08. / autor: Anna Gołębiewska

Renoma znaku towarowego ”la PERLA” zarejestrowanego w klasie 25 dla stroi kąpielowych; odzieży sportowej i odzieży ogólnie nie pozwala na egzystencję w obrocie gospodarczym późniejszego znaku towarowego „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC” zarejestrowanego w klasie 14 m.in. dla wyrobów jubilerskich i pereł.

czytaj więcej...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 30.7.2010 r., sygn. akt XXII GWwp 8/10 / autor: Anna Gołębiewska

"Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w tej samej dziedzinie produktów Wrażenie to musi być wyraźnie odmienne. Bez znaczenia jest, że wzór różni się od wcześniejszego wzoru pewną, nawet dużą liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko zorientowany użytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadający lepszą znajomość przedmiotu, osoba, która go używa i posługuje się nim jako znawca) odnosi wrażenie, że widział już taki wzór. (deja vu)".

czytaj więcej...Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł