Bezpłatny Newsletter 3/2010 Edukacja Prawnicza  
 
Prawo sądowe i procedura cywilna
 
Przedstawiamy
 
Zmiany w przepisach: Orzecznictwo:
 
Zmiany w przepisach
 

Nowelizacja art. 129 KPC oraz art. 485 § 4 KPC

W dniu 1.1.2010 r. wszedł w życie art. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 23.10.2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, nowelizujący art. 129 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 485 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

czytaj więcej»

 

Nowy art. 1046 § 4 KPC

Ustawą z 17.12.2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego art. 1046 § 4.

czytaj więcej»

 
Orzecznictwo
 

Uchwała Sądu Najwyższego z 20.1.2010 r. (III CZP 122/09)

Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na ich treść.

czytaj więcej»

 

Uchwała Sądu Najwyższego z 20.1.2010 r. (III CZP 121/09)

Artykuł 34 zdanie 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie ma zastosowania w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis własności na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności.

czytaj więcej»

 

Wyrok Sądu Najwyższego z 24.9.2009 r. (IV CSK 185/09)

Artykuł 162 Kodeksu postępowania cywilnego nie ma zastosowania w sytuacji, w której sąd pominie dowód bez wydania postanowienia oddalającego wniosek o jego przeprowadzenie.

czytaj więcej»

 
 
 

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną Dębowski i Wspólnicy

 

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł


Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości