MoP
Bezpłatny Newsletter 4/2010 Monitor Prawniczy  
 
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 
Przedstawiamy
 

Zmiany w prawie: Orzecznictwo:
 
Zmiany w prawie
 

Rzecznicy patentowi będą mogli wykonywać zawód, uczestnicząc w spółkach z adwokatami, radcami prawnymi, a także doradcami podatkowymi. / autor: Anna Gołębiowska

W dniu 4.3.2010 r. została uchwalona ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zmienia m.in. ustawę z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawę z 6.7.1982 r. o radcach prawnych, ustawę z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym oraz ustawę z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych.

czytaj więcej»

 
Orzecznictwo
 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.5.2009 r. (VI ACa 949/08) / autor: Anna Gołębiowska

Określenie „spirytus rektyfikowany" jest opisowym oznaczeniem informacyjnym wskazującym na rodzaj towaru i sposób jego produkcji, stąd należy do domeny publicznej i może być używane przez innych przedsiębiorców jako oznaczenie produktu, mimo że stanowi element zarejestrowanego znaku towarowego.

czytaj więcej»

 
 
 

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 

Dębowski i Wspólnicy
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości