COVID-19 opóźnia zmiany w prawie spółek

Sytuacja epidemiczna związana z zagrożeniem zachorowaniem na COVID-19 spowodowała, że ustawodawca dostrzegł zasadność odroczenia w czasie projektowanych wcześniej zmian, które w znaczący sposób wpłynęłyby na funkcjonowanie spółek handlowych. Konieczne pozostaje bowiem zapewnienie spółkom możliwości skupienia się na walce ze skutkami epidemii i sprawnego działania w trudnym okresie, w miejsce realizacji i dostosowania się do nowych obowiązków ustawowych. Niewątpliwie bowiem wiązać się to musi z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i wydatków, które lepiej będą spożytkowane w ramach bieżącej działalności.

I tak, w kontekście spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych najbardziej kluczowa nowelizacja objęta przesunięciem dotyczy obowiązku dematerializacji akcji. Ustawa nowelizująca Kodeks spółek handlowych w tym zakresie wprowadzić miała obowiązek spółek wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Dokumenty dotychczas wydanych akcji spółek wygasać miały najpóźniej dnia 1 stycznia 2021 r. Terminy te zostały przesunięte o trzy miesiące, odpowiednio do dnia 30 września 2020 r. oraz 1 marca 2021 r. Działanie takie pozwoli spółkom niepublicznym zyskać więcej czasu na przygotowanie się do rewolucji w zakresie akcji; jest to o tyle istotne, że spółki obowiązane będą do zawarcia umowy na prowadzenia rejestru akcjonariuszy, co zazwyczaj wymaga odpowiednich negocjacji warunków takiej umowy.

Ponadto istotne zmiany obejmują także obowiązki związane z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pierwotnie, spółki zarejestrowane przed dniem 13 października 2019 r. obowiązane były do dokonania zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r. Obecnie termin ten jest wydłużony do 13 lipca 2020 r. Zmiana jest o tyle istotna, że niezadośćuczynienie obowiązkom związanych z ujawnieniem beneficjentów rzeczywistych może wiązać się z dużymi karami.

Zmianie uległy także terminy sprawozdawcze dla spółek publicznych w zakresie publikacji raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych; dla kwartałów rozpoczynających się dniu 31 grudnia 2019 r., a przed 1 maja 2020 r., termin ten został przesunięty o 60 dni, a raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym 2019, mogą być opublikowane 2 miesiące później.
Dla spółek prywatnych kluczowe pozostaje przesunięcie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, którym w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym 2019 jest dzień 30 września 2020 r.

Na marginesie wskazać należy, że przesunięcia terminów w zakresie funkcjonowanie spółek handlowych z powodu zagrożenia COVID-19 były kolejnymi już w tym roku działaniami ustawodawcy w zakresie opóźnienia wejścia w życie pewnych przepisów. Niezależnie bowiem od stanu epidemii, o rok, bo do 1 marca 2021 przesunięte zostały długo wyczekiwane nowelizacje, tj. elektronizacja wniosków składanych do KRS oraz wprowadzenie prostej spółki akcyjnej. Z perspektywy czasu uznać należy, że decyzja w tym zakresie była pozytywna, gdyż nowelizacje spowodowałyby znaczne zamieszanie w tym trudnym dla wszystkich czasie. O ile bowiem elektronizacja wniosków do KRS z pewnością usprawni postępowania rejestrowe, obecnie wejście w życie tych przepisów z pewnością skutkowałoby licznymi zwrotami wniosków papierowych, z czym mieliśmy do czynienia m.in. przy elektronizacji dokumentów finansowych.

Nasza Kancelaria na bieżąco monitoruje wprowadzane nowelizacje przepisów, tak aby dostarczyć Klientom Kancelarii jak najbardziej kompleksowych porad prawnych.

Kontakt:

2020-05-04 12:44

© 2020 Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

projekt i realizacja: Legion