Informacja od mec. Marcina Szymańskiego partnera DT w sprawie Dziubak vs Raiffeisen prosto z Luksemburga!

Informacja od mec. Marcina Szymańskiego partnera DT w sprawie Dziubak vs Raiffeisen prosto z Luksemburga z dnia 14 maja 2019 r.!
„Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-260/18 Dziubak.
We wszystkich punktach korzystnie dla kredytobiorców.
1. NIE można uzupełniać luk w umowie po abuzywnych postanowieniach na podstawie „ustalonego zwyczaju”;
2. Uzupełnianie luk w umowie po abuzywnych postanowieniach może nastąpić tylko jeśli leży to w interesie konsumenta – W CHWILI ORZEKANIA;
3. Dla oceny tego, czy uzupełnianie luk w umowie leży w interesie konsumenta decyduje WOLA KONSUMENTA;
4. Sąd nie może oddalić powództwa o uznanie postanowień umowy za abuzywne i tym samym bezskuteczne, jedynie z tego powodu, że uzna, że bezskuteczność tych postanowień obiektywnie nie leży w interesie konsumenta, który się tego domaga! SUPER”.

2019-05-14 05:06

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion