Rzecznik patentowy Joanna Wojewódzka-Gielecka, glosa do wyroku Sądu Najwyższego, III CZP 26/17: Rzecznik patentowy jako pełnomocnik procesowy w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wydaje się, że wskazanie zamkniętego zbioru spraw, jakimi może zajmować się rzecznik patentowy, jest niemożliwe nie tylko na chwilę obecną, ale i w ogóle, ze względu na ciągły rozwój nauki i innych dziedzin objętych własnością przemysłową. W związku z tym słusznie wskazał SN w głosowanej uchwale, że w przypadku reprezentacji strony w postępowaniu cywilnym przez rzecznika patentowego kluczowa jest ocena, czy żądana przed sądem ochrona wiąże się z ochroną praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a jeżeli taka przesłanka zachodzi – nawet pomimo powołania jako podstawy roszczenia również innych przepisów, w tym z zakresu prawa autorskiego, to przedmiot własności przemysłowej jako podstawa umocowania rzecznika patentowego w postępowaniu cywilnym może być rozumiany elastycznie, a nawet rozszerzająco.

Pełna treść glosy dostępna jest tutaj.

2019-04-22 04:33

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion