Kolejny sukces zespołu procesowego Kancelarii DT

Pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie zespołu procesowego Kancelarii DT.

W dniu 10 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie (XXV C 695/17) przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym ustalił, że umowa o kredyt indeksowany do CHF zawarta pomiędzy, reprezentowanym przez kancelarię DT konsumentem a pozwanym bankiem jest nieważna oraz zasądził od banku kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą przez kredytobiorcę a kwotą kredytu otrzymaną od banku.

2019-04-22 04:30

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion