Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Zespół procesowy kancelarii DT uprzejmie informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa reprezentowanych przez nas konsumentów, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A. (sygn. akt: XXV C 1810/17).

Wyrok jest nieprawomocny. O dalszych szczegółach i motywach rozstrzygnięcia poinformujemy Państwa po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku, na które z niecierpliwością oczekujemy.

2019-04-30 03:09

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion