Z przyjemnością informujemy o sukcesie sprawy prowadzonej przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek Sp.k.

W dniu 20 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wydał kolejny wyrok stwierdzający, że stosowane przez mBank S.A. postanowienia umowne dotyczące waloryzacji salda zadłużenia i rat spłaty kredytu są nieuczciwe (abuzywne) i jako takiej nie wiążą konsumenta.

Sąd Rejonowy podzielił stanowisko powodów, że umowa kredytu w pozostałej części, a więc z wyłączeniem nieuczciwych postanowień dotyczących waloryzacji, w dalszym ciągu wiąże strony. Postanowienia umowne dotyczące oprocentowania i dat spłaty kredytu pozostają zatem niezmienione, a jedynie kredyt nie podlega waloryzacji walutowej. W konsekwencji Sąd uwzględnił roszczenie konsumenta i zasądził od mBank S.A. zwrot nadpłaty powstałej na skutek stosowania przez Bank nieuczciwych postanowień.

Załączamy uzasadnienie wyroku tutaj.

2018-06-27 03:33

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion