Kancelaria DT reprezentowała Fast Enterprises, LLC w sporze i przy zawarciu ugody z Sygnity S.A.

Adwokat Andrzej Tomaszek, partner zarządzający DT oraz adwokat Krzysztof Szczecina, partner DT, reprezentowali Fast Enterprises, LLC, amerykańskiego potentata w produkcji oprogramowań dla agencji rządowych w precedensowym postępowaniu dotyczącym rozliczeń w ramach projektu e-Podatki, tj. największego kontraktu informatycznego w Polsce mającego za przedmiot informatyzację polskiej administracji podatkowej.

Na potrzeby projektu e-Podatki Fast Enterprises, LLC w szczególności dostarczył specjalistyczne oprogramowanie Sygnity S.A., polskiemu producentowi oprogramowania, który miał je wykorzystać przy realizacji projektu.

W sprawie od 2016 roku toczyły się procesy sądowe, w ramach których każda ze stron zgłosiła względem drugiej roszczenia przekraczające 20 mln złotych. Oba postępowania były wielowątkowe i dotyczyły szczegółów wdrożeń rozwiązań informatycznych w skali całego kraju na przestrzeni wielu lat trwania projektu.

W lutym 2021 roku, po kilkunastu miesiącach negocjacji, strony zakończyły wieloletni spór zawierając ugodę przed mediatorem sądowym. Ugoda zakłada w szczególności zapłatę przez Sygnity na rzecz Fast Enterprises, LLC kwoty o równowartości ponad 14 mln złotych oraz wzajemne zrzeczenie się roszczeń przez strony. Wykonanie ugody jest zależne od spełnienia warunków w niej określonych.

Po więcej szczegółów zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

https://www.money.pl/gielda/sygnity-ma-ugode-z-fast-enterprises-i-rozwiazuje-ok-36-mln-zl-rezerw-6606000063125633a.html

http://biznes.pap.pl/pl/news/espi/info/3048026,sygnity-sa-(1-2021)-uzgodnienie-warunkow-ugody-z-fast-enterprises—llc-oraz-wstepne-wyniki-finansowe-za-pierwszy-kwartal-roku-obrotowego-2020-2021

https://www.money.pl/gielda/sygnity-i-fast-enterprises-zawarly-ugode-przed-mediatorem-sadowym-6606671231301761a.html

2021-04-12 11:54

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion