KNF prześwietla Aliora

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł „KNF spowiada Aliora z funduszy”, informujący o działaniach podjętych przez Kancelarię Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy, która reprezentuje grupę ponad 80 osób poszkodowanych wskutek zarzucanego Alior Bank S.A. nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych w stosunku do inwestorów. Niezadowoleni klienci zainwestowali za pośrednictwem banku znaczne środki w fundusze VIVANTE FIZ AN, Inwestycje Selektywne FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN i Inwestycje Rolne FIZ AN. Nabywali certyfikaty inwestycyjne ufając w zapewnienia banku o bezpiecznym i gwarantowanym produkcie finansowym, który miał być alternatywą dla zwykłych lokat. W rzeczywistości były to jednak aktywa bardzo wysokiego ryzyka, a inwestorzy nie mogą odzyskać zainwestowanych środków.

Dodatkowe informacje dostępne są tutaj.

Artykuł dostępny jest także na stronie internetowej Pulsu Biznesu.

2018-05-28 02:47

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion