Sukces w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie !

Z wielką satysfakcją informujemy, że partner kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK – Jarosław Kołkowski reprezentował PGNiG SA w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie w sprawie wzoru cenowego na gaz dostarczany przez Gazprom w ramach tzw. kontraktu jamalskiego.

W ramach wykonania orzeczenia, Gazprom zapłacił PGNiG 1,5 mld USD za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy ceną obliczoną według nowego wzoru cenowego a kwotą zapłaconą przez PGNiG.

Chcielibyśmy podkreślić, że sukces ten nie byłby możliwy bez istotnego wkładu wielu osób, w tym w szczególności pracowników Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG.

Ponieważ Kontrakt Jamalski jest głównym źródłem zaopatrzenia w gaz ziemny dla Polski, ostateczne orzeczenie trybunału arbitrażowego ma ogromne znaczenie dla całej polskiej gospodarki, a także polskich gospodarstw domowych.

2020-07-02 16:37

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion