Kolejny wyrok - kolejna wygrana prawników DT !

Wyrokiem z dnia 29.06.2020 r., wydanym w sprawie Klientki naszej kancelarii przeciwko bankowi BPH, dotyczącej umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bank, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w całości powództwo i zasądził od banku na rzecz Powódki ponad 80 tys. złotych oraz zwrot poniesionych kosztów procesu.

Sąd podzielił nasze stanowisko o nieuczciwym charakterze postanowień regulujących zasady indeksacji kredytu oraz orzekł, że skutkiem stwierdzenia abuzywności kwestionowanych przez nas klauzul jest pozostawienie umowy w mocy w pozostałym zakresie jako umowy o kredyt złotowy oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR.

Sąd ocenił tym samym, że umowa jest ważna, a niewiążące w całości są postanowienia regulujące walutową waloryzację kwoty kredytu i rat spłaty.

2020-06-30 17:04

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion