Masz trudności w wykonaniu umowy? Nie wykonasz jej w całości? Grożą ci straty?

Podstawowym zjawiskiem które dotyka przedsiębiorców jest brak możliwości wykonywania lub należytego wykonywania zawartych umów.

Epidemia koronawirusa oraz wprowadzane przez rząd restrykcje mogą być zaklasyfikowane jako nadzwyczajna zmiana stosunków społecznych, w szczególności warunków gospodarczych powodujących nadmierne trudność świadczenia, zagrożenie rażącą stratą, a w szczególnych wypadkach nawet niemożność świadczenia.

Kodeksy cywilny przewiduje takie sytuacje i pozwala (i) oznaczyć na nowo sposób wykonania zobowiązania, (ii) oznaczyć inaczej wysokość świadczenia lub (iii) – w ostateczności – rozwiązać umowę.

Modyfikacja umowy w zakresie sposobu wykonania zobowiązania przede wszystkim może dotyczyć czasu, miejsca i sposobu spełnienia świadczenia. W rachubę wchodzi w szczególności odroczenie terminu świadczenia, rozłożenie zadłużenia na raty, przedłużenie trwania stosunku zobowiązaniowego.

Każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowej analizy umowy i stanu faktycznego. Nim podejmiesz decyzję o kluczowych dla swojego przedsiębiorstwa działaniach skonsultuj się z prawnikiem DT.

Kontakt:

2020-03-26 08:05

© 2020 Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

projekt i realizacja: Legion