Zawarłeś umowę o roboty budowlane? Nie dotrzymasz terminów?

Istnieją mocne przesłanki do uznania, że epidemia koronawirusa może być zaklasyfikowana zarówno jako zdarzenie o charakterze siły wyższej jak i nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Ze względu na siłę wyższą możliwe jest czasowe odstąpienie od wykonywania umowy, a tym samym podjęcie działań zmierzających do uchylenia się od skutków niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy o roboty budowlane. Stan epidemii i wprowadzone restrykcje mogą także uzasadniać domaganie się przez wykonawcę zmiany warunków umowy lub nawet jej rozwiązania.

*Każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowej analizy umowy i stanu faktycznego. Nim podejmiesz decyzję o kluczowych dla swojego przedsiębiorstwa działaniach skonsultuj się z prawnikiem DT. *

Kontakt:

2020-03-26 09:00

© 2021 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion