Jesteś najemcą biura? Nie możesz zapłacić czynszu? Musisz zamknąć biuro?

Istnieją mocne przesłanki do uznania, że epidemia koronawirusa może być zaklasyfikowana zarówno jako zdarzenie o charakterze siły wyższej jak i nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Ze względu na siłę wyższą możliwe jest czasowe odstąpienie od wykonywania umowy, a tym samym podjęcie działań zmierzających do uchylenia się od skutków niewykonywania umowy najmu. Stan epidemii i wprowadzone restrykcje mogą także uzasadniać domaganie się przez najemcę obniżenia czynszu lub nawet rozwiązania umowy najmu.

Każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowej analizy umowy i stanu faktycznego. Nim podejmiesz decyzję o zaprzestaniu płacenia czynszu, obniżeniu czynszu, rozwiązaniu umowy, zamknięciu biura skonsultuj się z prawnikiem DT.

Kontakt:

2020-03-25 15:35

© 2020 Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

projekt i realizacja: Legion