VI ACa 312/19 – prawomocna wygrana z Raiffeisen

I ACa 66/19 – Prawomocna wygrana Klienta DT przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie – umowa Deutsche Bank nieważna

W dniu dzisiejszym wygraliśmy prawomocnie z Bankiem Raiffeisen w sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego kursem waluty obcej. Sąd Apelacyjny w Warszawie w Wydziale VI Cywilnym w sprawie o sygn. akt: VI ACa 312/19 oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXV Cywilny w sprawie o sygn. akt: XXV C 2866/18.

O wyroku Sądu I Instancji pisaliśmy tutaj

2019-12-19 14:38

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion