Nasz pierwszy wyrok „po TSUE” – umowa mBank „odfrankowiona”

W prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach na pierwsze rozstrzygnięcia po wyroku TSUE w sprawie Dziubak vs Raiffeisen musieliśmy poczekać do listopada 2019 r. Okazuje się, że było warto 😉

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny wyrokiem z dnia 13 listopada 2019 r. uwzględnił powództwo naszego Klienta i orzekł, że nie jest on związany nieuczciwymi postanowieniami o indeksacji kredytu kursem waluty obcej, natomiast strony są związane umową w pozostałym zakresie (w tym również co do oprocentowania opartego na stawce LIBOR). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy od mBank S.A. zwrot nadpłaconych rat kredytu w kwocie przeszło 50 tys. zł.

Sygn. akt VI C 1992/18; Sędzia Referent: SR Łukasz Mrozek; wyrok nie jest prawomocny.

2019-11-15 12:47

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion