I ACa 66/19 – Prawomocna wygrana Klienta DT przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie – umowa Deutsche Bank nieważna

Z wielką dumą i radością informujemy, że w dniu dzisiejszym ogłoszony został (po długiej naradzie) wyrok w sprawie z powództwa naszego klienta przeciwko Deutsche Bank w sprawie dotyczącej kredytu denominowanego kursem franka szwajcarskiego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – SSA Beata Byszewska, Sędziowie – SA Marzena Konsek – Bitkowska, SO Agnieszka Wachowicz – Mazur (spr.) orzekł, że zawarte w badanej umowie kredytu denominowanego walutowe klauzule waloryzacyjne są nieuczciwymi (abuzywnymi) postanowieniami umownymi i w przypadku tego kredytu dotyczą głównych świadczeń stron. Z tego względu wobec braku związania konsumenta niedozwolonymi postanowieniami umownymi umowa kredytu denominowanego Deutsche Bank jest bezwzględnie nieważna, a pobrane przez bank w jej wykonaniu płatności nie były bankowi należne i bank obowiązany jest je kredytobiorcy zwrócić.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił tym samym w przeważającej części wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 22 października 2018 r. (sygn. akt: I C 1204/17, SSO Jacek Bajak) uznając roszczenie naszego Klienta za zasadne zasądzając na Jego rzecz kwotę ponad 168 tys. PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 87.880,56 CHF.

2019-12-05 12:45

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion