Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 09/2013
Zmiany w prawie
Co nowego w prawie?
Autor: Anna Gołębiowska
Nowa wersja systemu Madrid Goods and Services Manager - podmioty zgłaszające znaki towarowe w ramach systemu madryckiego mogą korzystać z tejże wersji systemu MGS od 1.5.2013 r.
[ Czytaj więcej » ]
Orzecznictwo
Co nowego w orzecznictwie UE?
Autor: Anna Gołębiowska
TSUE rozpatrzyłł skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej OHIM dotyczącej rejestracji słownego znaku towarowego NEO - wyrok z 3.7.2013 r. w sprawie T-236/12W.
[ Czytaj więcej » ]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2013/2014
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom II. Zobowiązania
Kodeks cywilny. Tom I.
Komentarz do art. 1-44910
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości