Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 01/2013
Zmiany w prawie
Umowa w sprawie utworzenia Jednolitego Sądu Patentowego
Autor: Anna Gołębiowska
11.12.2012 r. większością głosów został uchwalony pakiet regulacji umożliwiających wprowadzenie jednolitego patentu w 25 krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Aby doszło do wejścia w życie tych regulacji niezbędna jest ratyfikacja przez przystępujące państwa umowy dotyczącej Jednolitego Sądu Patentowego.
[ Czytaj więcej » ]
Orzecznictwo
Wyrok TSUE z 1.11.2012 r., T-83/11 i T-84/11
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) pojęcie poinformowanego użytkownika może być rozumiane jako określające nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz jako [określające] osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy o danym sektorze".
[ Czytaj więcej » ]
W numerze 24/2012 Monitora Prawniczego:
Charakter prawny roszczenia informacyjnego
Piotr Fik, Ewa Laskowska
W niniejszym artykule została poruszona ważna zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, kwestia regulacji unormowanej w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1, tj. roszczenia informacyjnego. Autorzy w pierwszej kolejności omawiają materialnoprawne podstawy niniejszej regulacji oraz konsekwencje dostosowywania prawa polskiego do wymogów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej2. Następnie poruszają kwestie procesowe, starając się odpowiedzieć na pytanie, w jakim trybie sąd powinien rozpoznawać sprawy dotyczące roszczenia informacyjnego, odwołując się przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa. [MoP Nr 24/2012]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Prawo i procedura cywilna
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
299,00 zł 284,05 zł
Pakiet Kalendarzy Prawnika.
Gabinetowy i Podręczny
20% TANIEJ

124,00 zł 99,20 zł
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem

149,00 zł 141,55 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości