Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 03/2013
Orzecznictwo
1. Wyrok TK z 29.1.2013 r., K 1/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
W dniu 29.1.2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Komorniczej w przedmiocie dopuszczalności miarkowania przez sąd wysokości opłat egzekucyjnych.
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TK z 22.1.2013 r., SK 18/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
W dniu 22.1.2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Magdaleny Z. dotyczącą wyłączenia możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości w terminie tygodniowym od doręczenia dłużnikowi protokołu z tej czynności.
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Wszczęcie postępowania nieprocesowego
Autor: Anna Turek, dr Jan Turek
Postępowanie cywilne obejmuje różne rodzajowo postępowania sądowe, jak i pozasądowe, których zadaniem jest rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw cywilnych. W ten sposób są urzeczywistniane obowiązujące, w zakresie stosunków cywilnoprawnych, normy prawne zgodnie z ich treścią, przez co następuje zaprowadzanie stanu pewności prawa w stosunkach społecznych. Na pierwszy plan wysuwa się postępowanie sądowe toczące się przed sądami powszechnymi jako organami powołanymi przede wszystkim do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (art. 177 Konstytucji RP). Sprawy cywilne rozpoznawane są w procesie lub w postępowaniu nieprocesowym. Są to dwa główne i równorzędne tryby postępowania rozpoznawczego toczącego się przed sądami powszechnymi. Służą one temu samemu celowi i spełniają tę samą funkcję, ale w pewnym zakresie unormowane są odrębnymi przepisami, które dostosowane są do rodzaju spraw normalnie rozpoznawanych w tych trybach. Niniejszy artykuł przedstawia podobieństwa i rożnice we wskazanych trybach postępowania, poczynając od czynności dotyczących wszczęcia postępowania (na wniosek i z urzędu). Omówiono kwestię badania dopuszczalności drogi sądowej i jurysdykcji krajowej, skutki materialnoprawne zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego oraz statusu i zakresu działania uczestników w tym postępowaniu. [MoP Nr 6/2013]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Promocja Legalis
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Kodeks cywilny. Komentarz
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Pisma procesowe w sprawach
cywilnych z objaśnieniami
i płytą CD
169,00 zł 160,55 zł
Kodeks cywilny. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Regulamin urzędowania
sądów powszechnych

159,00 zł 151,05 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości