Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 05/2013
Orzecznictwo
1. Wyrok TK z 29.1.2013 r., SK 30/09
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Zasady zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego

W dniu 7.3.2013 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego.
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TK z 26.2.2013 r., akt SK 12/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym

W dniu 26.2.2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Andrzeja G. dotyczącą zasad pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym.
[ Czytaj więcej » ]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów
730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz Regulamin urzędowania
sądów powszechnych
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości