Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 05/2013
Zmiany w prawie
Jak uzyskać patent w Japonii za pomocą pilotażowego programu PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Japońskiego Urzędu Patentowego (JPO)?
Autor: Anna Gołębiowska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zawarł umowę z Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) w ramach, której od 31.1.2013 r. istnieje możliwość skorzystania z przyspieszonej procedury uzyskiwania patentu w Japonii, poprzez wykorzystanie odpowiadającego mu polskiego zgłoszenia patentowego.
[ Czytaj więcej » ]
Orzecznictwo
Wyrok SO w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 31.1.2013 r., XXII GWzt 39/12
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Glosa do wyroku SN z 13.1.2012 r., I CSK 790/10, Legalis
Krzysztof Jachimczak
Naruszenie dobrego imienia wydawcy poprzez naruszenie dóbr osobistych dziennikarza

Jeżeli w wyniku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji lub nieuzasadnionych i poniżających czy zniesławiających ocen dojdzie do naruszenia dobra osobistego dziennikarzy pisma wydawanego przez określoną osobę prawną, to uzasadnione będzie także przyjęcie, że nastąpiło naruszenie jej dobrego imienia jako wydawcy.
[ MoP Nr 5/2013]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Promocja Legalis
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji
i konsumentów - zestaw ustaw.
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości