$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 08/2012
Orzecznictwo
1. Uchwała SN z 23.5.2012 r., III CZP 18/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
„Jeżeli po rozpoznaniu sprzeciwu wyrok zaoczny został uchylony w całości lub w części, postępowanie toczące się na skutek zażalenia na zawarte w tym wyroku postanowienie o kosztach procesu podlega umorzeniu”.
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 24.5.2012 r., III CZP 77/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"Delegacja nie powinna być rozumiana jako upoważnienie do wzięcia udziału w określonej sprawie lub innej czynności jurysdykcyjnej; oznacza poszerzenie władzy sędziego na określony czas w określonym sądzie, we wszystkich sprawach wynikających z właściwości rzeczowej i miejscowej tego sądu. W tej sytuacji uzasadnione jest stanowisko, że delegowanie sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie nie upoważnia tego sędziego do ogłoszenia po upływie okresu delegacji – wyroku wydanego z jego udziałem".
[ Czytaj więcej » ]
3. Uchwała SN z 12.6.2012 r., III PZP 4/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"Celowe i niezbędne koszty przejazdu profesjonalnego pełnomocnika strony w celu wzięcia udziału w rozprawie wchodzą w skład kosztów procesu (art. 98 § 1 i 3 KPC)".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Dowód z aktu stanu cywilnego w postępowaniu cywilnym
Autor: dr hab. Grzegorz Jędrejek
Niniejszy artykuł podejmuje problem mocy dowodowej aktu stanu cywilnego, w tym także zagranicznego. Autor porusza problem mocy dowodowej aktu stanu cywilnego, w tym domniemań prawnych z nim związanych i możliwości ich obalenia, z uwzględnieniem mocy dowodowej zagranicznych aktów stanu cywilnego. Omówione zostały także kwestie dotyczące sprostowania czy unieważnienia aktu stanu cywilnego. [MoP Nr 16/2012]
Zdolność sądowa oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
dr Piotr Sokal
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych ze zdolnością sądową oddziałów przedsiębiorców zagraniczŹnych. Kwestie dotyczące zdolności sądowej, względnie braków w zakresie tej zdolności, mogą budzić wątpliwości, co potwierdza praktyka orzecznicza oraz piśmiennictwo. Wymóg posiadania zdolności sądowej dotyczy nie tylko strony procesu, ale i innych podmiotów postępowania, jak np. interwenienta ubocznego, czy uczestnika postępowania nieprocesowego. Występowanie w procesie jako strona, sięga również norm prawa prywatnego międzynarodowego. W pierwszej kolejności, przedstawione zostały wskazówki dotyczące ustalania zdolności sądowej osób fizycznych i prawnych według zasad ogólnych KPC oraz oceny jej posiadania przez cudzoziemców, zagraniczne osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, a następnie kryteria stosowane przy ocenie zdolności sądowej oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. [MoP Nr 15/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych.
Prawo i procedura cywilna
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism procesowych.
129,00 zł 116,10 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 62,10 zł
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$