$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 08/2012
Orzecznictwo
Wyrok TS UE z 28.6.2012 r., T-133/09
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) z wykładni celowościowej art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że właściwym momentem do obliczenia rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania jest chwila powzięcia wiedzy o używaniu znaku towarowego. Moment ten może przypadać wyłącznie po rejestracji znaku towarowego, gdy wspomniany znak zaczyna być używany na rynku jako zarejestrowany znak towarowy, w wyniku czego osoby trzecie mogą powziąć wiadomość o jego używaniu".
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TS UE z 3.7.2012 r., C-128/11
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 wiąże skutek prawny w postaci wyczerpania prawa do rozpowszechniania programu komputerowego z pierwszą sprzedażą jego kopii zarówno w postaci materialnej na płycie CD lub DVD jak i niematerialnej poprzez pobranie jej z Internetu tylko wtedy gdy właściciel przyznał w zamian za otrzymane wynagrodzenie prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z tej kopii".
[ Czytaj więcej » ]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych.
Prawo i procedura cywilna
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism procesowych.
129,00 zł 116,10 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 62,10 zł
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$