$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 11/2012
Orzecznictwo
1. Wyrok TK z 27.9.2012 r., SK 4/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
W dniu 27.9.2012 r. TK na skutek wniesionej skargi konstytucyjnej zajął się kwestią zasad wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TK z 27.7.2012 r., P 8/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
W dniu 27.7.2012 r. TK rozpoznał pytanie prawne w przedmiocie kosztów postępowania sądowego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym w świetle
Autor: dr Anna Kościółek
Ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1, która weszła w życie 3.5.2012 r., zmodyfikowała m.in. przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące udziału dotychczasowych organizacji społecznych, a obecnie organizacji pozarządowych, w postępowaniu cywilnym. Celem wprowadzonych zmian była eliminacja mankamentów poprzednich regulacji, które nie odpowiadały współczesnym założeniom procesu cywilnego, jak również były niespójne i nie czyniły zadość wymaganiom techniki legislacyjnej2. Waga zmian wprowadzonych przez wspomnianą nowelizację w stosunku do dotychczasowych regulacji obejmujących udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym jest zróżnicowana. Na pierwszy plan wysuwają się zasadnicze modyfikacje odnośnie do reguł udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym, natomiast w dalszej kolejności nieliczne zmiany o charakterze czysto technicznym, czy też porządkowym oraz zwykłe korekty przepisów. [MoP Nr 21/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Kodeks cywilny. Komentarz
Prawniczy egzamin końcowy 2013
Pisma procesowe w sprawach
cywilnych z objaśnieniami
i płytą CD
169,00 zł 160,55 zł
Kodeks cywilny. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Prawniczy egzamin
końcowy 2013 Testy.
Prawo i procedura cywilna. Tom 1
89,00 zł 84,55 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$