$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 07/2012
Orzecznictwo
1. Wyrok TSUE z 24.5.2012 r., C-98/11 P
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) wcześniejsze rejestracje dokonane w państwach członkowskich stanowią okoliczność, która w kontekście rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jedynie może być brana pod uwagę, a zgłoszony znak towarowy winien być oceniany wyłącznie na podstawie właściwego rozporządzenia Unii, a z tego wynika, że OHIM ani nie jest zobowiązany stosować się do wymogów ustanowionych przez właściwe organy krajowe i do przeprowadzanej przez nie oceny, ani nie ma obowiązku dopuszczenia do rejestracji danego znaku jako wspólnotowego znaku towarowego na podstawie dokonanych przez te organy ustaleń".
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TSUE z 13.6.2012 r., T-534/10
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) należy stwierdzić, że wobec braku podobieństwa fonetycznego i wizualnego kolidujących ze sobą oznaczeń, mimo identyczności lub podobieństwa rozpatrywanych towarów – wobec braku szczególnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego i z powodu opisowego charakteru tego znaku samo podobieństwo konceptualne nie wystarczy do stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego
Naruszenie renomy wspólnotowego znaku towarowego
Autor: dr Ewa Skibińska
W maju 2002 r. Helena Rubinstein SNC wystąpiła do OHIM na podstawie rozporządzenia Nr 40/94 o rejestrację oznaczenia słownego "BOTOLIST" jako wspólnotowego znaku towarowego. W lipcu 2002 r. L'Oréal SA dokonała podobnego zgłoszenia w odniesieniu do oznaczenia słownego "BOTOCYL". Wspólnotowe znaki towarowe "BOTOLIST" i "BOTOCYL" (dalej łącznie jako: sporne znaki) zostały zarejestrowane w 2003 r. W lutym 2005 r. Allergan Inc. złożyła wniosek o unieważnienie rejestracji spornych znaków, powołując się na istnienie kilku wcześniejszych słownych i graficznych, krajowych i wspólnotowych znaków towarowych związanych z oznaczeniem "BOTOX". Na poparcie wniosków powołano względne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia Nr 40/94. [MoP Nr 12/2012]


Anna Gołębiowska
dt.com.pl
Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych.
Prawo i procedura cywilna
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism procesowych.
129,00 zł 116,10 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 62,10 zł
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$