$$preview$$

Newsletter Monitora Prawniczego

Spory sądowe i procedura cywilna - Numer 06/2012.

Orzecznictwo

1. Wyrok TK z 13.3.2012 r., P 39/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 13.3.2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim I Wydział Cywilny dotyczące upoważnienia referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu. Wątpliwości powstały na tle interpretacji art. 175 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują wyłącznie sądy. Trybunał orzekł, że art. 50530 § 1 KPC w zakresie, w jakim upoważnia referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu w przypadku prawidłowo wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty, jest zgodny z Konstytucją.

Czytaj więcej »

2. Wyrok TK z 30.4.2012 r., SK 4/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 30.4.2012 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 49 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 49 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim określają zasady obniżania opłaty egzekucyjnej, orzekł o zgodności w/w przepisów z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej.

Czytaj więcej »

3. Wyrok TK z 12.4.2012 r., SK 21/11 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Artykuł 9 ust. 3 zdanie drugie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Taki wyrok zapadł 12.4.2012 r. po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej W.K.S. „O” sp. z o.o.

Czytaj więcej »

Poznaj autorów

Olga

Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Polecamy:

Monitor Prawniczy
e-prenumerata 2012
30% taniej

Cena: 524,30 zl

Prawo cywilne - częśc ogólna.
System Prawa Prywatnego.
Tom 1

Cena: 299,00 zł 269,10 zl

Newsletter przygotował:

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ posiadasz Konto Użytkownika serwisów internetowych Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki: 88 000 zł