$$preview$$

Newsletter Monitora Prawniczego

Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji - Numer 06/2012.

Zmiany w prawie

1. Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wpłynął do Sejmu / autor: Anna Gołębiowska

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie zakresu podmiotowego dozwolonego użytku chronionych utworów.

Czytaj więcej »

Orzecznictwo

1. Wyrok TS UE z 26.4.2012 r., C-510/10 / autor: Anna Gołębiowska

Organizacje radiowe i telewizyjne są upoważnione do zwielokrotniania ulotnych nagrań dokonanych przez nie przy pomocy własnego sprzętu, który może obejmować sprzęt każdej osoby trzeciej działającej w imieniu albo na odpowiedzialność tej organizacji.

Czytaj więcej »

2. Wyrok TS UE z 2.5.2012 r., C-406/10 / autor: Anna Gołębiowska

"(…) prawo autorskie do programu komputerowego nie może zostać naruszone, gdy – jak w niniejszym przypadku – uprawniony nabywca licencji nie miał dostępu do kodu źródłowego programu komputerowego, którego dotyczy ta licencja, a ograniczył się do badania, obserwowania i testowania tego programu w celu powielania jego zbioru funkcji w drugim programie"

Czytaj więcej »

Poznaj autorów

Anna

Gołębiowska

www.dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik
w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Polecamy:

Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
30% taniej

Cena: 524,30 zl

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami

Cena: 129,00 zł 122,55 zl

Newsletter przygotował:

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ posiadasz Konto Użytkownika serwisów internetowych Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki: 88 000 zł