MoP
Newsletter 03/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Zmiany w prawie

Zmiana przepisów KPC/ autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 20.2.2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, której konsekwencją jest m.in. uchwalona w tej samej ustawie z 26.6.2009 r. zmiana Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego, a ściślej – egzekucji z nieruchomości.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł