MoP
Newsletter 03/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo:

Wyrok NSA z 12.1.2011 r., II GSK 20/10 / autor: Anna Gołębiewska

Część składowa musi spełniać przesłankę widoczności w trakcie zwykłego użytkowania wytworu przez użytkownika końcowego, aby zyskać miano wzoru przemysłowego. Kołek mocujący, który na etapie finalnym jest połączony z listwą i tym samym niewidoczny nie może uzyskać ochrony.

czytaj więcej...

Wyrok TSUE z 16.12.2010 r., sprawa nr: T-281/09 / autor: Anna Gołębiewska

CHROMA – czyli transliteracja greckiego słowa „kolor” na alfabet łaciński jest oznaczeniem wskazującym na właściwość towaru, a zatem spełnia negatywną przesłankę uniemożliwiającą rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł