MoP
Newsletter 02/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 14.12.2010 r., K 20/08
/ autor: Olga Sztejnert-Roszak


14.12.2010 r. Trybunał Konstytucyjny - w wyniku rozpoznania wniosku Krajowej Rady Komorniczej - wydał wyrok, w którym orzekł, iż przechowywanie akt spraw zakończonych jako zadanie z zakresu sprawowania pieczy powinno być finansowane przez komorników lub przez ich samorząd.

czytaj więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego 21.12.2010 r., III CZP 98/10; Uchwała Sądu Najwyższego 21.12.2010 r., III CZP 94/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 21.12.2010 r. Sąd Najwyższy wydał w dwóch sprawach niemal identyczne uchwały.

czytaj więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z 21.1.2011 r., III CZP 115/10 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym realizowanym za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego powszechne usługi pocztowe jest data nadania przekazu potwierdzona przez operatora.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł