MoP
Newsletter 02/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie:

Nowy system on-line pomocny w przygotowywaniu zgłoszenia rejestracyjnego międzynarodowego znaku towarowego / autor: Anna Gołębiewska

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w grudniu 2010 r. udostępniła nowy system on-line pomocny w przygotowywaniu zgłoszenia rejestracyjnego międzynarodowego znaku towarowego. Program pozwala na szybkie skompletowanie i zweryfikowanie listy towarów i usług, dla których zgłaszany jest znak towarowy. Po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwy towaru lub usługi program wskazuje wszystkie towary lub usługi znajdujące się w różnych klasach odpowiednio przyporządkowując je do danej klasy. Nazwa tego systemu to "The Madrid System Goods & Services Manager (G&S Manager)" - jest on dostępny na stronie internetowej WIPO pod adresem Link.

czytaj więcej...

Orzecznictwo:

Wyrok TSUE z 22.12.2010 r., sprawa nr C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany vs. Ministerstvu kultury. / autor: Anna Gołębiewska

"Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy.(...)
Transmisja telewizyjna graficznego interfejsu użytkownika nie stanowi publicznego udostępniania utworu chronionego prawem autorskim w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29."

czytaj więcej...Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł