MoP
Newsletter 04/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo

Legitymacja czynna i bierna w postępowaniu cywilnym/ autor: Olga Sztejnert-Roszak

W styczniu i lutym 2011 r. Sąd Najwyższy zajmował się kilkoma interesującymi kwestiami związanymi z zagadnieniem legitymacji czynnej i biernej w postępowaniu cywilnym. Na uwagę zasługują szczególnie następujące uchwały.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł