MoP
Newsletter 04/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie:

Innowacyjny system wyszukiwania znaków towarowych - Global Brand Database dostępny on-line / autor: Anna Gołębiewska

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) stworzyła nowy innowacyjny system wyszukiwania znaków towarowych - Global Brand Database dostępny on-line na za pośrednictwem strony internetowej http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp. System pozwala na szybkie odnalezienie szukanych oznaczeń, które mogą być wprowadzone w formie ich oryginalnego zapisu, jak też mogą zostać wpisane fonetycznie. Znaki graficzne czy słowno-graficzne mogą być wyszukiwane za pomocą narzędzia - "logo". Dodatkowo, po zakreśleniu granic wyszukiwania i wyświetleniu się otrzymanych wyników, system dzieli znaki pod względem aktywności ich ochrony lub wygaszenia oraz wskazuje termin, kiedy dany znak wygaśnie. Warte podkreślenia jest to, iż nowy system WIPO jest bardzo szybki i dokładnie usystematyzowany.

czytaj więcej...

Orzecznictwo:

Wyrok TS UE z 10.3.2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o. v OHIM / autor: Anna Gołębiewska

"W przypadku bowiem gdy zgłoszenie dotyczy między innymi kategorii towarów, których zawartość jest z łatwością i zazwyczaj określana za pomocą liczby składających się na nie jednostek, zasadne jest przyjęcie, że oznaczenie tworzone przez cyfry, jak ma to miejsce w niniejszym wypadku (oznaczenie "1000" - przypis red.), będzie faktycznie rozpoznawane przez zainteresowane kręgi jako opis wspomnianej liczby, a zatem jednej z właściwości tych towarów".

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł