MoP
Newsletter 06/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie:

Przewodnik dotyczący procedury związanej z przeniesieniem lub usunięciem nazwy domeny internetowej naruszającej znaki towarowe osób trzecich / autor: Anna Gołębiewska

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) udostępniła na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik dotyczący procedury związanej z przeniesieniem lub usunięciem nazwy domeny internetowej naruszającej znaki towarowe osób trzecich. Przewodnik zbudowany jest w formie pytań i odpowiedzi na kluczowe kwestie odnoszące się do powyższego postępowania, tj. obligatoryjne przesłanki wykazania naruszenia znaku towarowego i sposób wykazania ich realizacji, czy zmian języka procedury. Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej wipo.int

czytaj więcej...

Orzecznictwo:

Wyrok WSA w Warszawie z 8.4. 2011 r., VI SA/Wa 86/11 / autor: Anna Gołębiewska

WSA w Warszawie uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP oddalającą wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "LAURINA" będący zarazem nazwą odmiany fasoli.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł