MoP
Bezpłatny Newsletter 10/2010 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Zmiany w prawie

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego / autor: Olga Sztejnert

W dniu 25.9.2010 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z 22.7.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Nowelizacja uwzględnia skutki wyroku wydanego w dniu 1.4.2008 r. w sprawie o sygn. SK 77/06, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż art. 4241 § 1 i 2 KPC w części obejmującej słowa "kończącego postępowanie w sprawie" jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej»

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł