MoP
Bezpłatny Newsletter 5/2010 Monitor Prawniczy  
 
Spory sądowe i procedura cywilna
 
Przedstawiamy
 

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

 
Zmiany w prawie
 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 17.12.2009 r. / autor: Olga Sztejnert

W dniu 19.4.2010 r. wszedł częściowo w życie art. 1 ustawy z 17.12.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nowelizujący między innymi dział II tytułu V księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzone zmiany dotyczą pomocy prawnej z urzędu.

czytaj więcej»

 
Orzecznictwo
 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20.4.2010 r. (III CZP 112/09) / autor: Olga Sztejnert

Niewzięcie przez zainteresowanego udziału w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym nie powoduje nieważności postępowania. Zagadnienie prawne wskazane w skardze kasacyjnej sprowadzało się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy dochodzi do nieważności postępowania w przypadku, gdy nie wszyscy zainteresowani wzięli udział w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

czytaj więcej»

 
 
 

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł


Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości