MoP
Bezpłatny Newsletter 5/2010 Monitor Prawniczy  
 
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 
Przedstawiamy
 

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

 
Zmiany w prawie
 

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Patentowym / autor: Anna Gołębiowska

1.4.2010 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24.2.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej»

 
Orzecznictwo
 

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.3.2010 r. (C-236/08 – 238/08)
/ autor: Anna Gołębiewska


„Właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej zamieszczania lub zlecania zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, które ta osoba trzecia wybrała lub przechowywała bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych”.

czytaj więcej»

 
 
 

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł


Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości