Bezpłatny Newsletter 2/2010
Spory Sądowe i Procedura Cywilna
Przedstawiamy
 
Zmiany w prawie: Orzecznictwo:
 
Zmiany w prawie
 
Nowelizacja art. 89 Kodeksu postępowania cywilnego / autor: Olga Sztejnert

31.12.2009 r. weszła w życie zmiana art. 89 Kodeksu postępowania cywilnego.

czytaj więcej»
 
„Elektroniczne postępowanie upominawcze” - nowy dział VIII w części I, księdze I tytule VII Kodeksu postępowania cywilnego / autor: Olga Sztejnert

1.1.2010 r. wszedł w życie art. 1 pkt 13 ustawy z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dodający w części pierwszej w księdze pierwszej w tytule VII dział VIII „Elektroniczne postępowanie upominawcze”.

czytaj więcej»
 
Nowelizacja art. 326 Kodeksu postępowania cywilnego / autor: Olga Sztejnert

Artykuł 326 KPC w brzmieniu obowiązującym dotychczas zezwalał sądowi na odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie zawiłej na czas do dwóch tygodni.

czytaj więcej»
 
Orzecznictwo
 
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16.12.2009 r. (III CZP 80/09) / autor: Olga Sztejnert

Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu.

czytaj więcej»
 
 
Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy
Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości