MoP
Bezpłatny Newsletter 11/2010 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

21.10.2010 r. weszła w życie nowela z 8.7.2010 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. / autor: Anna Gołębiewska

Szczegółowo projekt został przedstawiony w lipcowym newsletterze - link.

Warto wskazać, iż nowelizacja zmienia zespół przepisów dotyczący organizacji zbiorowego zarządzania oraz powołuje nowy organ - Komisję Prawa Autorskiego.

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Wyrok TSUE z 6.7.2010 r., C-428/08. / autor: Anna Gołębiewska

"(...) ochrona ustanowiona na mocy art. 9 dyrektywy98/44/WE nie przysługuje, w wypadku gdy informacja genetyczna przestała pełnić funkcję, którą pełniła w materiale wyjściowym, z którego powstał sporny materiał."

czytaj więcej...Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł