MoP
Bezpłatny Newsletter 12/2010 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, wprowadzająca liczne zmiany m.in. w zakresie reklamy produktów leczniczych, coraz bliżej. / autor: Anna Gołębiewska

Szczegółowo projekt został przedstawiony w sierpniowym newsletterze - link.

Projekt, m.in. zabraniający reklamy zawierającej treści nieodpowiednie, zatrważające lub wprowadzające w błąd, do wskazań terapeutycznych, po I czytaniu w Sejmie trafił pod obrady Komisji Zdrowia.

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Wyrok TSUE z 8.7.2010 r., C-558/08. / autor: Anna Gołębiewska

"Właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeśli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej." - Wyrok TSUE z 8.7.2010 r., C-558/08.

czytaj więcej...Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł